Instalacja fotowoltaiczna może okazać się skutecznym sposobem na uzyskanie taniego prądu. Koszty instalacyjne i modernizacyjne można zaś zmniejszyć właśnie przez dofinansowanie fotowoltaiki. Przygotowaliśmy zestawienie obrazujące z jakich programów wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy domów i budynków wielorodzinnych oraz rolnicy i przedsiębiorcy. 

Zestawienie

Przygotowaliśmy zestawienie obrazujące z jakich programów wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy domów i budynków wielorodzinnych oraz rolnicy i przedsiębiorcy.

 

 

Program

Grupa docelowa

Dofinansowanie

Terminy wniosków

Grant OZE

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Do 50% kosztów instalacji

01.02.2023 do 30.06.2026

Czyste Powietrze

Osoby fizyczne

Do 50% kosztów. Maks. 9000 zł

Ciągły nabór

Stop Smog

Gminy/ osoby fizyczne

Do 70% kosztów

Od 31.03.2021

Energia Plus

Przedsiębiorstwa

Do 85% kosztów kwalifikowanych. Nawet 500 mln zł pożyczki

Od 01.02.2023 do 13.12.2024 lub do wyczerpania środków

Agroenergia

Rolnicy

Do 20% udziału w kosztach. Do 25 tys. zł

do 30.09.2025 lub wyczerpania środków

W jaki sposób złożyć o wniosek dofinansowanie fotowoltaiki?

Dofinansowanie do fotowoltaiki pochodzi z różnych źródeł, np. funduszy europejskich. Poszczególne formy wsparcia finalnie są przyznawane przez różne instytucje. Stąd miejsce złożenia wniosku i sama procedura aplikacyjna są odmienne:

Po Grant OZE zgłaszają się właściciele i zarządy budynków mieszkalnych. Nabór wniosków jest prowadzony w BGK. Konieczne jest wypełnienie kilku dokumentów, w tym przedstawienie wykonawców i podwykonawców projektu.

W przypadku programu Czyste Powietrze wniosek można znaleźć w portalu beneficjenta, który jest dostępny na stronach WFOŚiGW, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożyć wniosek można przez Internet. Służy od tego ta strona rządowa.

O dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd należy aplikować do NFOŚiGW, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Generator wniosków znajdziemy tutaj.

Zasadniczo wniosek o fundusze z programu Stop Smog składają gminy. Ich przedstawiciele powinni zgłosić się do NFOŚiGW.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać ze wsparcia Energia Plus również powinni wykorzystać generator wniosków NFOŚiGW.

Mieszkańcy obszarów wiejskich po dofinansowanie z Agroenergii powinni się zgłosić do WFOŚiGW. Trzeba więc założyć konto na portalu beneficjenta tej instytucji.

W przypadku programów prowadzonych regionalnie zwykle trzeba zgłosić się do określonych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak uzyskać poradę dotyczącą dofinansowania fotowoltaiki?

Inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii można sfinansować na szereg sposobów. Dostępnych jest mnóstwo programów, a każdy z nich zapewnia realną pomoc finansową. Każdy z tych programów ma jednak własną grupę docelową i osobne wymagania. Poszczególne formy wsparcia przechodząc cykliczne modyfikacje, a wnioski często można składać wyłącznie w określonych terminach.

Ponadto niektóre programy są ogólnokrajowe, a inne dostępne wyłącznie w danym regionie. Naturalnie każda inwestycja ma też własną specyfikę. Stąd nic dziwnego, że wielu inwestorów zastanawia się, jakie konkretnie dofinansowanie do fotowoltaiki jest dostępne w ich przypadku.

Z tego powodu powstał portal rządowy na którym można uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie doradztwa energetycznego.

Od czego zacząć?

Aby planowane przedsięwzięcie miało pożądaną efektywność ekonomiczną, jego opracowanie i wykonanie warto oddać w ręce profesjonalistom. MSPRO ENERGIA to firma ugruntowaną pozycję na rynku oraz bogate doświadczenie w branży energii odnawialnej. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania i profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług. Komponenty przeznaczane do naszych realizacji są najwyższej jakości. 

Specjalizujemy się w szczególności w realizacji wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych. Realizujemy również instalacje dla firm, gospodarstw rolnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Zatem od czego zacząć? Od kontaktu z nami – zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

MSPRO ENERGIA Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 6/2, 26-600 Radom

biuro@msproenergia.pl

+48 602 555 597